EXPERT SEMINAR : middagsessie "Energie & Mobiliteit"

In de Ambassadeurszaal kunnen de bezoekers een speciaal expertenseminarie bijwonen over Energie & Mobiliteit. Deze sessie wordt aangeboden door onze partners Pluginvest en Trynergie. De spreekbeurten zijn in het nederlands, de slides in het frans. Hieronder een overzicht van deze uitzonderlijke voorstelling:

11 u 45 : Onthaal aangeboden door de partners Pluginvest en Trynergie

12 u 00 : Introductie: art 3.82  &  collectief aanpak, door Jürgen Van Strydonck Managimm/Homeland

Ontdek de essentie van collectieve voorbereiding voor elektrisch laden in VME's!

Sinds 2019 hebben mede-eigenaars en nutsoperators het recht om kabels, leidingen en infrastructuur voor elektrisch laden in gemeenschappelijke delen van gebouwen aan te leggen. Maar wat betekent dit voor grote VME's met complexe behoeften? In zijn keynote zal Jurgen Van Strydonck de voor- en nadelen belichten en u begeleiden bij het begrijpen van dit cruciaal collectief aanpak. Leer hoe collectieve voorbereiding kan bijdragen aan efficiënte en veilige laadinfrastructuur in uw VME. 

12 u 10 : Zonnepanelen – Do’s en Don’ts, door Axel Vervondel - DS POWER

Hoe kunnen syndici en leden van Verenigingen van Mede-eigenaars (VME's) optimaal profiteren van de mobiliteitsrevolutie en tegelijkertijd gebruikmaken van fotovoltaïsche cellen in combinatie met laadpalen? De opkomst van elektrische voertuigen en laadalen, biedt kansen om duurzame energiebronnen te integreren in laadinfrastructuur.

In zijn keynote zal Axel Vervondel van DS Power, niet alleen de uitdagingen bespreken die gepaard gaan met het implementeren van laadinfrastructuur, maar ook dieper ingaan op de uitdagingen  met betrekking tot fotovoltaïsche cellen. Hij zal verschillende stappen en benaderingen bespreken om met succes laadinfrastructuur te combineren met duurzame energieopwekking.

12 u 40 : Laadpaalinfrastructuur – concepten met voor-/ & nadelen, door Sander Hereijgers, CEO at Pluginvest

De grote mobiliteitsrevolutie waarin we ons momenteel bevinden brengt heel wat vragen met zich mee. De vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto's houdt hierdoor de bouw- en vastgoedsector bezig. Evoluerende technologie, nieuwe wettelijke verplichtingen, een nieuw kader voor brandveiligheid en verzekeringen en de steeds stijgende vraag zorgt ervoor dat men zich goed dient voor te bereiden. In deze keynote spreekt Sander Hereijgers, CEO van Pluginvest, over de verschillende actoren, wetgevingen en bijkomende aandachtspunten waar de VME's en syndici best rekening mee houden voor het plaatsen van laadinfrastructuur. Daarnaast wordt ook besproken hoe men hier best aan begint. Van eenvoudige laadinstallaties in residentiële parkings tot grote laadnetwerken in commerciële ondergrondse parkings... elk project heeft zijn eigen uitdagingen waarvoor Pluginvest de gepaste begeleiding en ondersteuning kan bieden.

13 u 10 : Impact op de brandverzekering, door Thomas Robberechts - Citadel Insurance 

De huidige mobiliteitsrevolutie heeft aanzienlijke implicaties voor de verzekeringssector. De groeiende vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van verzekeringen.

In deze context zal Thomas Robberechts van Citadel Insurance, in zijn keynote praten over de verschillende aspecten die van belang zijn voor verenigingen van mede-eigenaars (VME's) en vastgoedbeheerders (syndici) bij het installeren van laadinfrastructuur. Hij zal de wet- en regelgeving bespreken die van invloed is op verzekeringskwesties, evenals de extra aandachtspunten die in overweging moeten worden genomen. Daarnaast zal de keynote ingaan op de beste praktijken voor het aanpakken van deze uitdagingen.

Citadel Insurance staat klaar om passende begeleiding en ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed voorbereid zijn op de veranderende verzekeringsbehoeften in deze snel veranderende mobiliteitsomgeving. Het is van cruciaal belang om deze uitdagingen vanuit meerdere perspectieven te benaderen om de best mogelijke verzekeringsoplossingen te vinden. 

13 u 20 : Energiedelen in de praktijk – van extra energieleverancier over facturatie tot betaling van de opbrengst aan de VME,                               door Nicolas Herinckx - Powertribes

Het praktische aspect van energiedelen, van het fungeren als een extra energieleverancier tot het beheren van facturatie en het verdelen van opbrengsten aan de Vereniging van Mede-eigenaars (VME), staat momenteel centraal in de aandacht. Terwijl wij ons bevinden in de turbulente tijden van de mobiliteitsrevolutie, rijzen er veel vragen. Hoewel de vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de bouw- en vastgoedsector in beslag neemt, gaan de uitdagingen verder dan alleen de technologische aspecten. Nicolas Herinckx  van  Powertribes, zal in zijn keynote niet alleen de gebruikelijke kwesties met betrekking tot laadinfrastructuur behandelen, maar ook ingaan op energiedelen. Hij zal de geldende wetgeving onder de loep nemen en extra aandachtspunten identificeren die van belang zijn voor VME's en syndici bij het implementeren van energiedeelsystemen. Daarnaast zal hij praktische stappen bespreken om dit proces op de juiste manier te starten.

13 u 45 : Hoe dit alles implementeren in uw VME : adviezen aan syndici & leden, door Jürgen Van Strydonck Managimm/Homeland

Hoe kunnen syndici en leden van Verenigingen van Mede-eigenaars (VME's) het beste de mobiliteitsrevolutie omarmen en laadinfrastructuur in hun gebouwen implementeren? Dit is een essentiële vraag die momenteel veel aandacht verdient. De opkomst van elektrische voertuigen heeft niet alleen invloed op de bouw- en vastgoedsector, maar ook op de manier waarop VME's en syndici hun gebouwen beheren en aanpassen aan deze veranderingen.

Jürgen Van Strydonck Managimm/Homeland , zal  niet alleen de uitdagingen bespreken die gepaard gaan met het plaatsen van laadinfrastructuur, maar hij zal ook dieper ingaan op praktische adviezen voor syndici en VME-leden. Hij zal de verschillende stappen en benaderingen bespreken om met succes laadinfrastructuur te implementeren. Of het nu gaat om eenvoudige laadinstallaties in residentiële parkeergarages of grootschalige laadnetwerken in commerciële ondergrondse parkeergarages, elk project brengt zijn eigen set van uitdagingen met zich mee. Het is van cruciaal belang om deze implementatie te benaderen met een goed begrip van de specifieke behoeften en vereisten van uw VME, en Jürgen Van Strydonck zal waardevol inzicht bieden om dit proces soepel te laten verlopen.

14 u 15 : Vragen en antwoorden

Sprekers -  NL
Slides -  FR

EDUX punten in aanvraag

verplicht in te schrijven via contact@syndic-academy.be

(de plaatsen zijn beperkt)

Onze partners

Volg ons verhaal